De vijf natuurgerichte principes

De vijf natuurgerichte principes

De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren als de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

1. Energie

Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Wereldwijd wordt energie gezien als de basis van het leven. Energie vormt de basis bij de behandelingen van de BATC therapeut. Er kan pas worden gewerkt aan de overige principes; prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn wanneer je energiehuishouding op orde is. Zonder energie functioneert het lichaam niet optimaal en kan er geen genezing plaats vinden. Het is een eerste prioriteit om te zorgen dat je over voldoende energie beschikt, dat er een evenwichtig stromen van de energie plaats vindt en dat eventuele blokkades worden opgeheven.

Binnen de praktijk worden inzichten uit de Oosterse en Westerse geneesleer gecombineerd. Binnen de Oosterse geneesleer ontstaan klachten indien de energie in de energiebanen/ meridianen of organen is verstoord. Door middel van een bio resonantie meting brengen we de energie in de energiebanen/meridianen in kaart. Vanuit de PNEI zien we dat er een relatie is tussen de Psyche, Neurotransmitters, Endocriene/ Hormonen en het immuunsysteem. Het Neuro4Profiel geeft een goede weergave van het prestatie, herstelvermogen en de afzonderlijke neurotransmitters.

2. Prikkeloverdracht

De prikkeloverdracht komt tot stand via je zenuwstelsel. Via de hersenen worden prikkels via het zenuwstelsel naar de rest van je lichaam gestuurd. Maar ook andersom worden prikkels vanuit je lichaam naar je hersenen gestuurd. Het zenuwstelsel is het communicatienetwerk ofwel ‘de telefoonlijn’ van je lichaam. Pijnprikkels bijvoorbeeld hebben een functie om bij bepaalde situaties juist en snel te kunnen reageren. De prikkeloverdracht zorgt er ook voor dat bepaalde signalen, bijvoorbeeld over wat je nodig hebt voor herstel, aan het lichaam worden doorgegeven. Een goede prikkeloverdracht is onmisbaar om goed te kunnen functioneren en herstellen.

Binnen de praktijk vindt bijsturing plaats aan de hand van de score van het Neuro4Profiel. Bio chemische boodschap stoffen/ neurotransmitters kunnen zowel remmend als stimulerend van aard zijn. 

3. Drainage

In het dagelijks leven heeft ons lichaam regelmatig te maken met overbelasting door afvalstoffen. Enkele oorzaken van buitenaf kunnen zijn: het inademen van vervuilde lucht (zware metalen) of bepaalde stoffen zoals restanten van pesticiden, dioxines of bepaalde toevoegingen in onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam zelf een overbelasting van afvalstoffen creëren doordat bijvoorbeeld ons lymfesysteem of bloedcirculatie niet optimaal functioneren. Ons lichaam is onder gunstige omstandigheden in staat om de meeste afvalstoffen zonder problemen uit te scheiden via onze uitscheidingsorganen. Soms echter is het wenselijk om het lichaam daarin te ondersteunen en te stimuleren. Wanneer er te veel afvalstoffen in het lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze darmen, dan kunnen voedingsstoffen ook niet goed meer worden opgenomen.

Er zijn vele manieren om te draineren, zoals vasten, orthomoleculaire middelen, fytotherapie, homeopathie enz. Binnen de praktijk wordt gekeken en gemeten welke wijze het beste bij u past. Soms kan het wenselijk zijn eerst aanvullend onderzoek te laten plaats vinden, zoals ontlastingsonderzoek. Dit wordt besproken in de praktijk. VitaVita werkt samen met diverse laboratoria.

4. Voeding

Voeding onderhoudt je cellen en voorziet deze van brandstof. Je dagelijkse voeding is één van de belangrijkste componenten voor een fit en gezond lichaam en een scherpe geest. Bepaalde voedingsmiddelen worden niet door iedereen even goed verdragen. Dit kan een tijdelijke kwestie zijn. Door gerichte voedingsadviezen kan dit in gunstige zin veranderen. Het is belangrijk dat je de juiste voedingsmiddelen, passend bij je constitutie en omstandigheden, tot je neemt en dat in de juiste hoeveelheden.

Binnen de praktijk wordt het voedingspatroon onder de loep genomen. Adviezen zijn er op gericht om bepaalde voeding weg te laten (en te vervangen) en/of toe te voegen en te experimenteren en te ervaren (ieder mens heeft zijn eigen genetisch profiel en reageert dus anders op voeding). Hierdoor kunnen resultaten bereikt worden die in het totale lichaam merkbaar zijn. Ook hier kan het zinvol zijn aanvullend laboratoria onderzoek te laten verrichten om te kijken op vertering, genetisch profiel, intoleranties of allergieën. 

5. Geestelijk welzijn

Naast de voorgaande principes beïnvloeden emotionele, mentale en spirituele aspecten jouw gezondheid en welzijn. Bewustzijn over je belemmerende denk- en gedragspatronen is buitengewoon belangrijk. Dit voor het geestelijke maar ook fysieke welzijn. Door zorgen of andere geestelijke spanningen kunnen veel klachten, zoals maagklachten, hoofdpijn of verkrampte spieren ontstaan. Je leert de belemmerende denk- en gedragsproblemen op een gezonde manier te veranderen, te doorbreken of los te laten. Dit voor een zo goed mogelijk herstel, maar ook om in de toekomt in balans te blijven.

Binnen de praktijk worden thema's en overlevingspatronen inzichtelijk gemaakt door middel van bio resonantie, opstelling (in de natuur), gesprekstherapie en invoelend vermogen. 

Wanneer er inzicht en bewustzijn ontstaat over de thema's en overlevingsmechanismen en het gevoel hierin laagje voor laagje meegenomen kan worden, is men in staat de patronen te doorbreken en lossen de overlevingsmechanismen op. De energie gaat weer stromen in de energiebanen/meridianen waardoor klachten minder worden tot verdwijnen. Er ontstaat weer ruimte.

 

Copyright © 22-1-2022

VitaVita 2014 ©
Asyra ®

Asyra apparatuur

Met de ingebouwde software databank kunnen er energetische metingen van de orgaansystemen worden gedaan en behandelingen die de balans in hele lichaam weer kunnen herstellen.

Meer over Asyra