Psyche en het (on)bewust ziekmakend gedragspatroon

Gebeurtenissen en emoties uit het verleden kunnen een storende invloed uitoefenen op het fysieke gestel, onze gedachten, onze gevoelens en ons gedrag. Bij veel chronische ziekten spelen onverwerkte emoties tijdens het ontstaan en het in stand houden van de klachten een rol. Het herstel van de klachten is daardoor geblokkeerd.

Emoties zijn primair een overlevingsmechanisme. De E staat voor Energie en motie komt van het Latijnse woord movere dat bewegen betekent. Op basis van de prikkels uit de omgeving die via alle zintuigen binnenkomen ontstaat er in het lichaam een hormonale en een nerveuzerespons en wordt energie in beweging gezet. Er is sprake van een emotie. Binnen een fractie van een secondetreedt er een reactie in het lichaam op die
gericht is op overleven. Dit vindt geheel onbewust plaats. Na deze primaire reactie treedt er een soort secundaire reactie op waarbij wij op basis van de eerste reactie gevoelens en gedachten krijgen.
Op basis van de primaire emotionele reactie, de daarna optredende gevoelens, gedachten en de daaraan gekoppelde situatie,wordt de hele gebeurtenis in onze hersenen opgeslagen en verwerkt. Het verwerken van de emotie wil zeggen dat ertussen een groot aantal verschillende hersengebieden de juiste verbindingen tot stand komen en dat er sprake is van de juiste timing en synchronisatie van zenuwreacties in de hersenen. Is er sprake van de
juiste integratie en synchronisatie, dan werken onze hersenen optimaal en treden er bij een volgende soortgelijke emotie geen storingen in gedrag en fysieke functies op.
 

Met behulp van therapie en specifieke middelen kunnen in de hersenen onder andere door het stimuleren van dromen de juiste verbindingen tussen de diverse hersengebieden weer tot stand komen. Hierdoor worden onverwerkte emoties verwerkt wat een gunstige invloed heeft op onze organen, systemen, gebitselementen, wervels, chakra’s, ons gedrag, onze gevoelens, ons denken en het bewegingsapparaat, waardoor klachten kunnen verbeteren.

VitaVita 2014 ©
Asyra ®

Asyra apparatuur

Met de ingebouwde software databank kunnen er energetische metingen van de orgaansystemen worden gedaan en behandelingen die de balans in hele lichaam weer kunnen herstellen.

Meer over Asyra